18-12-17

HET DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter : De Clercq Franky

Ondervoorzitter :

Van Hulle Luc

 

Secretaris : Bolliau Gregory

Penningmeester : Vandewalle Gaspard

 

Bestuursleden :

- Coghe Bart

- Haspeslagh Xavier

- Vervaeke Filip

- Vrommant Davy

- Vervaeke Stéphanie

 

Voorzitter Reewildbeheer : Van Hulle Luc

Geschillencommissie : De Clercq Franky

Afgev. Boerenbond : Hanssens Jozef 

Afgev. Torenvalk : Vandewalle Auréle

Afgev. politie : PZ RIHO, Hoofd-Inspecteur Wyffels Danny

Afgev. politie : PZ TIELT, Inspecteur Calcoen Danny

Vertegenw. Wildvarkenwerkgroep : Van Hulle Luc

Afgev. Inter-wbe W-Vl. : Coghe Bart en De Clercq Franky

Afgev. Prov. com. HVV W-Vl. : Coghe Bart en De Clercq Franky

 
>>> Gelieve onderstaande mail-adressen te gebruiken <<<
 

01:36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende