07-12-12

TOELICHTING BIJ DE HUIDIGE SNEEUWREGEL

Omdat de volgende dagen kouder dreigen te worden en sneeuw niet is uitgesloten, houden we er ons aan uw geheugen nog even op te frissen. 

Sinds 4 mei 2012 geldt de sneeuwregel als volgt:

Art. 2.  

[...] 

Paragraaf 4: Wanneer het sneeuwt op de locatie waar wordt gejaagd en de sneeuwlaag een dikte van vijf centimeter bereikt, wordt de jacht opgeschort. De opschorting duurt tot 24 uur na het vallen van de laatste sneeuw. De opschorting bedoeld in het eerste lid geldt niet in de volgende gevallen: 

voor de jacht in de bossen en op het wild dat uit deze bossen wordt opgestoten en gestrekt in het openveld, binnen de 50 meter van de vernoemde bossen; 

voor de jacht op de houtduif, de Canadese gans en het konijn; 

voor de jacht op waterwild op of onmiddellijk langsheen moerassen, waterplassen en waterlopen met in acht name van artikel 14 van dit besluit; 

voor de jacht op grof wild. 

In het geval van zeer harde en langdurige vorst kan de jacht tijdelijk worden opgeschort door het hoofd van het agentschap. De opschorting van de jacht kan per provincie worden ingesteld. Het hoofd van het agentschap neemt de beslissing tot opschorting van de jacht op advies van de betrokken provinciaal directeur van het agentschap. 

Voortaan wordt de jacht dus niet meer opgeschort vanaf het moment waarop er sneeuw ligt op de grond, maar vanaf dat er een sneeuwlaag van 5 cm aanwezig is op de locatie waar wordt gejaagd. Uit een nota van het ANB blijkt dat controle op deze 5 cm gebeurt door een meting uit te voeren op minimaal drie afzonderlijke punten die minimaal 1 meter van elkaar verwijderd zijn.. Vanaf dat moment wordt de jacht op het perceel opgeschort tot 24 uur nadat de sneeuwval is gestopt. Deze termijn wordt door de bevoegde diensten bepaald op basis van waarnemingen het dichtstbijzijnde weerstation van het KMI. 

In de periode dat er een sneeuwlaag van minimaal 5 cm aanwezig is en de sneeuwval nog geen 24 uur is gestopt, kan er uitsluitend gejaagd worden op de volgende wildsoorten en wel binnen de voorzien openingstijden uiteraard: 

* Grofwild (ree, everzwijn, edelhert, damhert en moeflon) 

* Houtduif 

* Konijn 

* Canadese gans 

* Waterwild indien gejaagd wordt op of onmiddellijk langsheen moerassen, waterplassen en waterlopen.

Opgelet: op of binnen een afstand van 100 m langs moerassen, waterplassen en waterlopen mag enkel worden gejaagd op voorwaarde dat de wateroppervlakte (inclusief rietkragen) langs de oever niet voor meer dan de helft met ijs bedekt is. 

Weet ook dat de sneeuwregel niet geldig is in de bossen en binnen de 50 m van de bossen voor wild dat uit deze bossen wordt opgestoten. 

Net zoals vroeger kan bij zeer harde en langdurige vorst de jacht tijdelijk worden opgeschort. Deze beslissing wordt vanaf 4 mei 2012 genomen op advies van de provinciaal directeur van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en kan verschillen tussen de provincies. Het is dus mogelijk dat Limburg een jachtverbod oplegt terwijl dit in West-Vlaanderen niet van kracht is. Hou de informatiekanalen van Hubertus Vereniging Vlaanderen in de gaten om ingelicht te worden over dergelijk verbod! 

We hopen met deze toelichting de sneeuwregel nog eens te hebben opgefrist en verwachten dat deze mag bijdragen tot het duurzaam beheer van uw wildsoorten. 

Met Weidelijke Groeten 


12:20

De commentaren zijn gesloten.